VOIGT PANELIN VC 300 1L - 1 l Ocena produktu:

od 16,90 PLN

oszczędzasz do 20%

  • Producent: VOIGT
  • Kategoria: Pozostała chemia gospodarcza

VOIGT PŁYN ŚRODEK DO MYCIA PANELI VC 300 PANELIN 1L do mycia paneli podłogowych i ściennych.

Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia paneli podłogowych i ściennych.

usuwa kurz, brud, a także plamy i zatłuszczenia. Na mytych powierzchniach pozostawia cienką powłokę o delikatnym połysku. Zawarte polimery powiększają oporność paneli na wtórne zbrudzenia. W mytym pomieszczeniu pozostawia przyjemny zapach. Zalecany do bieżącej pielęgnacji podłóg olejowanych. W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 1% (od 50 do 100 ml środka w 10 l wody).
dane BHP:

H319 - Działa drażniąco na oczy. P264 - dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338 - w sytuacji dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można jezlikwidować. Nadal płukać. P337+P313 - w sytuacji utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie związki powierzchniowoczynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. W sprawie detergentów. Środek nie posiada APEO i formaldehydów.

towar posiada ATEST PZH.

towar przeznaczony do użytku fachowego.

producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek stosowania środka niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Pozostała chemia gospodarcza

Najpopularniejsze kategorie

Najpopularniejsze marki